Nhung sai

còn gì toẹt vời hơn
khi đã viết xong bài
thì nghe được tin báo
Nhung đã làm sai rồi
sai sai sai bét rồi

4 tiếng nữa DEADline
Nhung ơi, ngày còn dài
Nhung lo mà viết lại
Nhung đừng để tới mai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s