Hồi còn làm freelance

[Yêu cầu của sếp (mới)]
Approach: Dấu hiệu đau lưng do thiếu canxi dễ bị bỏ qua, hậu quả, cách giảm đau/cách phòng tránh…
800 chữ
Tiêu đề giật gân
Ngôn ngữ gần gũi quần chúng nhân dân
Nguồn bài viết uy tín và đáng tin cậy


[Bài làm của Nhung]
Tiêu đề:
Nỗi đau chỉ ai có lưng mới hiểu
Dấu hiệu: lưng đau
Hậu quả: sáng đau lưng, trưa mỏi lưng, chiều nhức lưng, tối gãy lưng, đau lúc ít lúc nhiều, nhẹ nhàng hay nhức nhói tuỳ theo cách ăn ở
Cách giảm đau: đấm lưng
Cách phòng tránh: nâng niu tấm lưng Việt
Nguồn: Những tài liệu Nhung đã ngâm cứu trong suốt 2 tháng qua


Nhung thật giỏi.
Làm freelance thật vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s