Chàng trai hôm ấy

Hôm nay ngang nơi ấy
Lòng em vui biết mấy
Người con trai khi ấy
Chuyện trò cùng em đấy

Hôm nay ngang nơi ấy
Lòng em đau biết mấy
Tờ hai trăm anh lấy
Mãi không còn trông thấy

Gửi anh – người con trai họ Cảnh tên Thông
Mong anh bớt rảnh và bớt chạy long nhong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s