Ổ bánh mì gà

Nhung: “Cho em một ổ bánh mì gà.”

Ảnh *quay vô nhà bếp*: “Một ổ bánh mì gà!”

Nhung: “Không rau nha.”

Ảnh: “Không thực vật!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s