Nỗi sầu đêm vắng

nắng chiều đã tắt từ lâu
nhà kia còn hát làm rầu tai Nhung
ngoài kia mưa gió não nùng
làm ơn nín hát, giăng mùng ngủ đi


dẫu biết hát hay không bằng hay hát
nhưng mà điếc tai rồi thì kiểu gì tai cũng điếc ._.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s