Roses are red

nhạc: ‘Chuyện đoá hồng

lời: ‘Chuyện vuốt đùi’


sáng sớm Nhung phóng ra đường, thấy bao nhiêu người qua

anh kia từ đâu phóng tới, khiến tim Nhung ngẩn ngơ

khẽ lấy tay vuốt lên đùi của cô em ngồi sau

xong tay anh đưa ra kéo cô sát lại gần anh


beat đây, mời bạn hát theo :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s