[Thực tập ký] Ngày thứ 62

Chị bàn bên: “Làm gì mà thở dài?”
Nhung: “Nghẹt mũiii”
Chỉ: “Nghẹt mũi khó chịu lắm ha…”
Nhung: “Nghẹt 2 bên mũi nữa chớ”
Chỉ: “Nín thở đi em”
Nhung:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s