Nỗi sầu đêm vắng

nắng chiều đã tắt từ lâu
nhà kia còn hát làm rầu tai Nhung
ngoài kia mưa gió não nùng
làm ơn nín hát, giăng mùng ngủ điRead More »

Advertisements

Thầy cô cho em mùa xuân

Nhung vui, một niềm vui nho nhỏ
Một bức thư ngỏ mang tên “Class cancelled today!!!”Read More »

Advertisements

Chàng trai hôm ấy

Hôm nay ngang nơi ấy
Lòng em vui biết mấy
Người con trai khi ấy
Chuyện trò cùng em đấyRead More »

Advertisements

Nhung sai

còn gì toẹt vời hơn
khi đã viết xong bài
thì nghe được tin báoRead More »

Advertisements